Detta gör Validering Väst

Aktuellt

 • KUB-modellen

  KUB-modellen – vad är det? KUB-modellen står för Kartläggning, Utveckling, Bekräftelse/Bedömning. Alla människor har kompetens som tar sig i olika uttryck och som kan användas och vara till nytta ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Valideringsdelegationen och Universitets- och högskolerådet på besök hos Validering Väst

  Valideringsdelegationen har uppdrag att 2015-2019 verka för "En samordnad utveckling av validering" enligt dir. 2015:120. Elin Landell Valideringsdelegationen Josefin Claesson Valideringsdelegationen Karl ...

 • Pilotprojektet validering kock går framåt – nu finns även handledare utbildade!

  Pilotprojektet ”Validering kock” går framåt. Fem kommuner i nätverket har utbildat egna yrkesbedömare och mer om det kan du läsa här. Med start under våren 2016 kommer yrkesbedömarna att genomföra valideringar ...

 • Fler nyheter

Validering -
att få papper på sin kompetens

Validering är en effektiv metod där individens kompetens utforskas, identifieras och värderas. Resultatet av en validering kan innebära att en individ får papper på sin kompetens i form av kompetensbevis/intyg. Att utforska och ta till vara individers kompetens ökar förutsättningarna för att anpassa studier, studietid, vägen till arbete eller yrkesväxling. Hur det kan gå till kan du se i en kort film.

Klicka här för att se filmen

Goda exempel

 • YGGDRASIL

  Yggdrasil är ett Interreg-projekt med 7 partners i Danmark, Norge och Sverige. Region Midtjylland i Danmark är Leadpartner. Projektet startade 1 januari 2016 och pågår till och med 2018. Den totala ...

 • Fokus Framtid

  Sammanfattningsvis visar den här utvärderingen att metoden med att kombinera Meritportföljen med sfi på lägst C-nivå har varit lyckad. Fokus Framtid är ett projekt som har drivits av Göteborgs folkhögskola ...

 • Meritportfölj och validering

  Genom projekt Galilei och branschvalidering inom handeln blev Christopher själv medveten om sina kompetenser. Med meritportföljen som verktyg berättar Christopher att han utforskat både vad han kan och ...

 • Validering Målare

  Som målare behärskar man många olika moment. Alla moment som individen kan synliggörs och bedöms i valideringen. Hur detta kan gå till visas i filmen nedan. Se filmen

 • Validering Träarbetare Bygg

  Validering inom byggsektorn är en effektiv metod för att korta vägen till arbete. I Västra Götalandsregionen finns mångårig erfarenhet kring byggvalidering. Följ nedanstående länk för att se hur validering ...

 • Validering Maskinförare

  Som maskinförare kan man ha kompetens att arbeta med många olika typer av maskiner. Klicka på nedanstående länk för att se hur validering av maskinförare kan gå till. Film validering maskinförare

 • Fler goda exempel