/

För dig som studerar till yrkeslärare

Bild på ett litet torn med staplade stenar

De här filmerna riktar sig till dig som studerar till yrkeslärare. Syftet är att visa flera sätt att arbeta med validering inom olika områden. Filmerna kan bland annat ligga till grund för diskussioner om kunskapssyn, det livslånga och livsvida lärandet och om hur validering kan genomföras på ett transparent och kvalitetssäkrat sätt.

Bildruta från filmen - visar Morgan, yrkeslärare på Bräckegymnasiet

Morgan Karlsson är yrkeslärare med inriktning måleri på vuxenutbildningen på Bräckegymnasiet.
Validering inom måleriyrket kan ske på två olika sätt, mot gymnasieskolans kursmål eller mot den valideringsmodell som utgår från branschens krav (kompetensstandard).
I filmen berättar Morgan om vilka som valideras, hur det går till i de olika faserna, hur bedömning sker och hur validering skiljer sig ifrån utbildning.

Bildruta från filmen – Linda Hagberg, yrkeslärare på ABF Vux

Linda Hagberg arbetar som yrkeslärare på ABF Vux inom Barn- och fritidsprogrammet. Hon validerar elever enligt en modell som tagits fram inom det ESF-finansierade projektet Kompetensförstärkning Förskola. Validering sker mot gymnasieskolans kursmål.

I filmen berättar Linda om sin roll i valideringsprocessen från kartläggning till bedömning av praktiska och teoretiska moment.

Filmerna är framtagna i samverkan mellan Göteborgs universitet, Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs stad och Validering Väst.

För information om Yrkeslärarprogrammet på Göteborgs universitet: https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/yrkeslararprogrammet-l1yrllänk till annan webbplats