Varför validera - vem kan valideras?

Validering är till för individer som har behov av att få sin kompetens dokumenterad. Det kan vara arbetssökande, anställda och studerande inom vuxenutbildningen.

Syftet med valideringen kan vara att;

  • få formella bevis på sin kompetens
  • kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier
  • öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden
  • öka möjligheten att få ett arbete inom sitt kompetensområde

Validering kan vara något för den som;

  • har arbetat eller utbildats i något annat land och saknar dokumentation
  • är arbetslös eller riskerar att bli det och vill förkorta vägen till ett nytt arbete
  • är anställd och vill stärka sin ställning på arbetet genom att få sina kunskaper bekräftade
  • tänker börja studera och har erfarenheter som kan förkorta tiden i utbildningen
  • har genomgått en arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, studiecirkel eller andra typer av studier utanför skolan
  • har varit aktiv i föreningsliv eller liknande som gett kunskaper som kan valideras.

Aktuellt