Reglerade yrken

Det finns yrken som är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. (Källa: Universitets och högkolerådets hemsida)
På Universitets och högskolerådets hemsida finns en detaljerad lista över vilka yrken som är reglerade och behöriga myndigheter. Vänd dig till aktuell myndighet för information om möjligheter till validering.

Länk till Universitets- och högskolerådets hemsida klicka här.

Aktuellt