Några beställare av validering

Validering via Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens övergripande mål med validering:

För att Arbetsförmedlingen på ett effektivt sätt ska klara sitt matchningsuppdrag och korta ledtiderna till arbete eller utbildning använder Arbetsförmedlingen Validering som ett verktyg i förmedlingsarbetet.

Valideringen kan användas:

 • För att dokumentera kompetens och därmed öka anställningsbarheten.
 • Som ett led inför kompletterande utbildning, i syfte att klarlägga kunskapsnivå, anpassa innehållet i utbildningen och/eller förkorta studietiden för individen.
 • För att definiera den validerades nuvarande kompetensnivå i anslutning till yrkesvägledning

Arbetsförmedlingen har upphandlat validering inom bl.a. följande sektorer och branscher:

Vård och omsorg, Bygg och anläggning, Måleri, Svets och CNC, Yrkesförare buss, yrkesförare lastbil, Maskin-, kran- och dumperförare, Restaurang och Livsmedel, Bageri, Installations- och distributionsel.

Vill du veta mer besök Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se

eller kontakta din lokala Arbetsförmedling!

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter