Några beställare av validering

Validering via Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens övergripande mål med validering:

För att Arbetsförmedlingen på ett effektivt sätt ska klara sitt matchningsuppdrag och korta ledtiderna till arbete eller utbildning använder Arbetsförmedlingen Validering som ett verktyg i förmedlingsarbetet.

Valideringen kan användas:

  • För att dokumentera kompetens och därmed öka anställningsbarheten.
  • Som ett led inför kompletterande utbildning, i syfte att klarlägga kunskapsnivå, anpassa innehållet i utbildningen och/eller förkorta studietiden för individen.
  • För att definiera den validerades nuvarande kompetensnivå i anslutning till yrkesvägledning

Arbetsförmedlingen har upphandlat validering inom bl.a. följande sektorer och branscher:

Vård och omsorg, Bygg och anläggning, Måleri, Svets och CNC, Yrkesförare buss, yrkesförare lastbil, Maskin-, kran- och dumperförare, Restaurang och Livsmedel, Bageri, Installations- och distributionsel.

Vill du veta mer besök Arbetsförmedlingens hemsida: www.arbetsformedlingen.se

eller kontakta din lokala Arbetsförmedling!

Aktuellt