Valideringstolk

Valideringstolk

Projektet har tagit fram former för utbildning av valideringstolkar och en hemsida med yrkesbegrepp inom olika branscher.´

Hemsidan www.valideringstolk.se lever vidare genom Validering Väst som en del i Kompetensplattformen i Västra Götaland..

Styrgrupp är bildad för det fortsatta arbetet med representanter från Västra Götalandsregionen, Validering Väst, Tolkförmedling Väst, Länsstyrelsen, YH-myndigheten, Arbetsförmedlingen, TTC, Skaraborgs Kommunal förbund och Göteborgs kommunalförbund.

Aktuellt