Meritportfölj

Vad kan jag, vad vill jag, vilka är mina kompetenser och vad kan jag utveckla? Har jag ett formellt lärande, har jag lärt mig på annan plats än i skolbänken, det vill säga ett icke formellt lärande, eller har jag kanske lärt på egen hand?

Validering innebär att individen inledningsvis genomför en kompetenskartläggning och därefter kompetensbedömning om individen har kompetens som går att värdera och bedöma. För att skapa goda förutsättningar för valideringen är det viktigt att en rad stödprocesser är uppfyllda. En del är att individen ska få rätt valideringsinsats och då kan vägledning vara avgörande. I detta sammanhang kan det vara värdefullt att individen får möjlighet att utforska sin samlade kompetens.

I en Meritportfölj eller kompetensportfölj samlas dokument och beskrivningar av all tidigare yrkeserfarenhet, annan verksamhet, utbildning, formellt och informellt lärande och annan livskompetens.

Att skapa sin egen Meritportfölj kan ge:

 • En fördjupad självinsikt och medvetenhet om det egna lärandet
 • Underlag för platsansökan - styrka i att veta vad man kan och kunna presentera det på ett personligt och medvetet sätt
 • Underlag för vägledning - styrka i att kunna sätta mål och en förstärkt vilja att nå målet.
 • Tyst kompetens har blivit synlig och "fått röst"
 • En definition av individens generella kompetenser
 • Underlag för bedömning och validering mot intyg, betyg, branschbevis etc.

Aktiviteten Meritportfölj kan genomföras i grupp och med stöd av en coach. Innehållet i aktivteten brukar bestå av olika delar/moduler som anpassas efter individens och gruppens behov. Exempel på innehåll kan vara

 • Handlingsplan - hur arbetar jag med min plan på ett effektivt sätt
 • Lärande - hur lär jag mig? var lär jag - i skolan - arbetslivet - på fritiden?
 • Generella kompetenser - vad kan jag som jag kan omsätta konkret oavsett yrke eller arbetsuppgifter
 • Ansökningshandlingar - hur jag skriver olika handlingar. Personligt brev, Cv, Meritförteckning etc.
 • Arbetsmarknad och arbetsliv. Var finns jobben? Vilka sökvägar finns? Hur fungerar det i arbetslivet?
 • Utbildningsväsendet. Hur fungerar utbildningssystemet, vilka ekonomiska förutsättningar finns vid studier etc?
 • Anställningsintervju. Hur jag förbereder mig - intervjusituationen vad ska man tänka på - vad händer efter en intervju.

Aktuellt