Stödprocesser för validering

För att skapa goda förutsättningar när en individ ska valideras krävs att det finns väl fungerande processer som stödjer valideringen. Det är inte alltid en självklarhet att en individ ska genomföra en validering utan att det först behövs förberedelser av informerande, vägledande och utforskande karaktär.
Bilden nedan är hämtade från (MYH) Myndighet för yrkeshögskolans dokument "Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens"

Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en ny myndighet som startade 1 januari 2013.
Ett av myndighetens uppdrag är att arbeta med, Bedömning av utländsk utbildning. Du som har en utländsk utbildning vänder dig därför bäst till UHR och deras hemsida för vidare information om hur du ska gå tillväga för att få din utbildning bedömd.

Länk till Universitets- och högskolerådet

Aktuellt