Stödprocesser för validering

För att skapa goda förutsättningar när en individ ska valideras krävs att det finns väl fungerande processer som stödjer valideringen. Det är inte alltid en självklarhet att en individ ska genomföra en validering utan att det först behövs förberedelser av informerande, vägledande och utforskande karaktär.

Läs mer om Meritportfölj

Läs mer om individuell studieplan

Aktuellt