Arbetsgruppens representanter Fyrbodals Kommunalförbund — Validering Väst