Nyheter

 • En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

  Utbildningsdepartementet har i en promemoria, utgiven 8 juli 2014, utarbetat förslag till en ny förordning om nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Läs förslaget i sin helhet. En ...

  Publicerat 21 augusti 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering

  På Myndigheten för yrkeshögskolan https://www.valideringsinfo.se/ finns följande information. Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell, Departementsråd och särskild utredare på Arbetsmarknadsdepartementet, ...

  Publicerat 11 augusti 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Validering Väst inbjuden till diskussionspanel under Almedalsveckan

  Under Almedalsveckan på Gotland arrangerar Myndigheten för yrkeshögskolan seminarium under rubriken "Validering som matchar behoven". Verksamhetschef Björn Dufva Hellsten, Validering Väst kommer att ingå ...

  Publicerat 18 juni 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Finansdepartementet på besök

  Den 10 juni besökte fyra representanter från Finansdepartementets ekonomiska avdelning Validering Väst. Mötet skedde på initiativ av Finansdepartementet och ägde rum vid Bräckegymnasiets byggvalidering ...

  Publicerat 18 juni 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • En nationell strategi

  Regeringen har presenterat en ny nationell strategi för regional tillväxt "Denna nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020 är vägledande för arbetet med hållbar regional ...

  Publicerat 05 juni 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.