Nyheter

 • VALLE - regional stödstruktur i Skåne

  Förstudien VALLE kring en regional stödplattform för validering i Skåne är nu avslutad med OK från Europeiska socialfonden - ESF. Läs mer i rapporten i sin helhet (PDF-dokument, 722 kB)

  Publicerat 27 oktober 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Delegation från Regeringskansliet och Näringsdepartementet besökte Validering Väst under heldag i Göteborg

  7 oktober besökte Elin Landell särskild utredare, Lisa Ahlström ämnessakkunnig och Klemens Witte ämnessakkunnig, alla Regeringskansliet samt departementsekreterare Carl-Johan Klint Näringsdepartementet ...

  Publicerat 14 oktober 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

  Utbildningsdepartementet har i en promemoria, utgiven 8 juli 2014, utarbetat förslag till en ny förordning om nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Läs förslaget i sin helhet. En ...

  Publicerat 21 augusti 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering

  På Myndigheten för yrkeshögskolan https://www.valideringsinfo.se/ finns följande information. Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell, Departementsråd och särskild utredare på Arbetsmarknadsdepartementet, ...

  Publicerat 11 augusti 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Validering Väst inbjuden till diskussionspanel under Almedalsveckan

  Under Almedalsveckan på Gotland arrangerar Myndigheten för yrkeshögskolan seminarium under rubriken "Validering som matchar behoven". Verksamhetschef Björn Dufva Hellsten, Validering Väst kommer att ingå ...

  Publicerat 18 juni 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.