Nyheter

 • Arbetsförmedlingens Återrapportertering

  Arbetsförmedlingen fick 2014 ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla metoderna för och öka omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens. Denna rapport är en sammanfattning av uppdragets ...

  Publicerat 09 mars 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic besökte Validering Väst

  Ministern kom för att ta del av valideringsverksamheten vid Validering Väst. Vid besöket deltog även, Isabella Enbågen, politiskt sakkunnig, Torun Rudin, Departementssekreterare på Utbildningsdepartementet, ...

  Publicerat 24 februari 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Välkommen till det Nationella projektet Valideringstolk

  Från 1 januari 2015 tar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) över det regionala projektet valideringstolk med dess webbsida, domännamn samt ordlistor, lexikon och rapporter. Det var ett projekt som med ...

  Publicerat 02 januari 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens

  Av rapporten framgår att, "Riksrevisionen har granskat statens insatser för att ta till vara och utveckla nyanlända invandrares kompetens. Den övergripande slutsatsen är att det finns effektivitetsbrister ...

  Publicerat 09 december 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • En kartläggning av validering inom Vård och omsorg i kommunal regi i Västra Götaland

  Validering Väst har varit i kontakt med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland i denna kartläggning. Syftet med En kartläggning av validering inom Vård och omsorg i kommunal regi i Västra Götaland ...

  Publicerat 04 december 2014 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.