Nyheter

 • Snabbspår för hälso- och sjukvårdsyrken lanseras

  För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för ...

  Publicerat 06 december 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • NQF blir SeQF

  Sveriges ramverk för kvalifikationer byter namn till Sveriges referensram för kvalifikationer från och med oktober 2015. Förkortningen blir SeQF istället för det forna NQF. Även logotypen berörs av namnbytet ...

  Publicerat 04 november 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Snabbspåret är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete

  Snabbspåret är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete. I samarbete med Arbetsförmedlingen ska nu UHR, som består av arbetsmarknadens parter Hotell- och restaurangfacket HRF och arbetsgivarorganisationen ...

  Publicerat 29 oktober 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Riksdagens Arbetsmarknadsutskott och Näringsutskott har besökt Validering Väst

  Validering Väst har tidigare i år och under förra året haft besök från bl.a. Regeringskansliet och Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Nu är valideringsfrågan högaktuell när regeringen ...

  Publicerat 29 oktober 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Valideringssatsningar i regeringens etableringspaket

  " Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom olika slags kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas ...

  Publicerat 15 september 2015 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.