Nyheter

 • Politik för tillväxt och jobb Budgetpropositionen för 2014

  18 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2014 till riksdagen. Validering lyfts fram under utgiftsområdena Arbetsmarknad, Integration och jämställdhet samt området Utbildning och ...

  Publicerat 18 september 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Unikt projekt

  Fokus Framtid På Göteborgs folkhögskola bedrivs ett unikt projekt där deltagare från hela världen studerar svenska på sfi-nivå samtidigt som de jobbar med meritportföljskonceptet. Kombinationen sfi ...

  Publicerat 08 juli 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Validering inom Vuxenutbildningen

  Skolverket har i dagarna släppt en publikation "Validering inom Vuxenutbildning". Denna skrift skall fungera som stödmaterial vid Validering inom Vuxenutbildningen. Skolverkets "Validering inom Vuxenutbildningen" ...

  Publicerat 03 juli 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Statskontorets Kartläggning och bedömning av valideringsinsatser för utrikes födda

  Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och bedömt insatser för att validera utrikes föddas och nyanländas kompetsens. Se bifogad slutrapport.Statskontorets kartläggning 2013-6 (PDF-dokument, ...

  Publicerat 10 juni 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Validering för lärare

  25 april presenterade utbildningsminister Jan Björklund och lärarfacken övergångsregler för lärarbehörighet. Legitimerade lärare som saknar behörighet i ämne men under lång tid har undervisat i detta ...

  Publicerat 06 maj 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.