Utvärdering av Validering Västs verksamhet

Oxford research har på uppdrag av VGR, genomfört en utvärdering av Validering Västs verksamhet. Se hela rapporten nedan.

Oxfords rapport (PDF-dokument, 951 kB)

Aktuellt