Validering i Högskolan - Valideringsdelegationens delbetänkande

Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Länk till Valideringsdelegationens websida som innehåller "SOU 2018:29 Validering i högskolan".

Aktuellt