Inbjudan till utbildning för yrkesbedömare - Validering Kock

Borås Stad, Vänersborgs kommun och Tranemo kommun är bara några av de kommuner inom Skolmatsakademin som tagit kompetensförsörjningsfrågorna i egna händer genom Validering kock Västra Götaland.

Vi erbjuder återigen en utbildning och certifiering av yrkesbedömare i branschens valideringsmodell i samarbete med UHR Utbildning och utbildning i kollegial handledning i samarbete med Validering Väst. Den 27 oktober är det Yrkesbedömarutbildning och 8 november är det Handledarutbildning.

Anmälan till utbildningen

Skolmatsakademin har fått en ny verksamhetsledare.

Aktuellt