2017

  • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

    I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

    Publicerat 30 mars 2017 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

  • Nationell standard för branschvalidering

    Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

    Publicerat 13 februari 2017 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2.