Valideringsdelegationen och Universitets- och högskolerådet på besök hos Validering Väst

Valideringsdelegationen har uppdrag att 2015-2019 verka för "En samordnad utveckling av validering" enligt dir. 2015:120.

Elin Landell Valideringsdelegationen
Josefin Claesson Valideringsdelegationen
Karl Berg Valideringsdelegationen
Sofia Fargo Westling UHR
Sebastian Steele UHR

Den 13 maj 2016 besökte representanter från Valideringsdelegationen och Universitets- och högskolerådet Validering Väst i Göteborg. Studiebesöket var initierat av Valideringsdelegationen som önskade få höra om ett urval av de många olika valideringsaktiviteter som just nu pågår inom Validering Väst.

Under studiebesöket presenterades Validering Västs verksamhet, KUB-modellen, maskinförar-, bygg- och målerivalidering på Bräcke Gymnasiet, regionalt snabbspår för VA-ingenjörer, metodstöd i utveckling av detaljhandelns valideringsmodell samt pilotprojekt "validering kock" utifrån branschmodell (Utbildningsrådet hotell- och restaurang).

Från pilotprojektet "validering kock Västra Götaland" deltog enhetschefer från tre deltagande kommuner som just nu genomför valideringar i sina enheter inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland. Att delta i projektet var en självklarhet utifrån vårt stora behov av kockar, berättade enhetscheferna samstämmigt.

Under hela dagen fördes intressanta valideringsdiskussioner kring bland annat behov, målgrupper, modeller och stödstrukturer.

Aktuellt