Utbildade yrkesbedömare - Kompetenshöjning målet när kockerfarenhet valideras

I Västra Götaland saknas det kockar i de offentliga måltidsverksamheterna. Skolmatsakademin arrangerade en nätverksträff i november 2015 ”Framtidens kompetensförsörjning och kunskapsbehov i offentlig gastronomi”. Temat för dagen var validering. Validering Väst som är en stödstruktur för validering i Västra Götaland och UHR, hotell- och restaurangbranschens utbildningsråd hade en föredragning tillsammans under rubriken ”Validering enligt branschmodell något för verksamheterna?”. Tanken var att undersöka om validering, att kartlägga och bedöma någons praktiska handlag, kunde vara en väg att hitta duktiga kockar, både i egna organisationen och utifrån. Flera kommuner visade direkt sitt intresse vid nätverksträffen.


Från UHR:s yrkesbedömarutbildning 26 februari 2016, på bilden, från vänster längst bak: Soile Johansson, Borås, Karin Svensson Mark, Robert Gustafsson, Mark, Kia Björklund, Mark och Susanne Skansen, Borås.

I ett samarbete med UHR ska nu validering testas som en pilot i ansträngningen att höja statusen av kockyrket inom offentlig gastronomi och värdet på bland annat skolmaten. Pilotprojektet ”Validering kock” samordnas av Validering Väst

Det finns nu utbildade yrkesbedömare i Borås, Lilla Edet och Mark, som samtliga arbetar med måltidsverksamheten i sina kommuner. Ytterligare fyra kommuner har visat intresse att arbeta med validering som en metod att hitta kockar. De som utbildats kommer nu att testa modellen och validera i sina egna organisationer.


Från UHR:s yrkesbedömarutbildning 25 februari 2016, på bilden, från vänster längst bak: Anna Stéen, Borås, Marina Nilsson, verksamhetschef UHR, Gunilla Eék, Validering Väst, Berit Johansson, Borås, Elin Sandbeck, Lilla Edet, Anna Johansson, Lilla Edet, Lena Hansson, Borås, Katarina Ekström, Lilla Edet, Gerd Andersson, Borås och Therese Werner, Lilla Edet.

Aktuellt