Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i Skövde delade bl.a. Borås stad med sig av sina erfarenheter från pilotprojektet.

Mer om Nätverksträffen

Kommunerna har visat stort intresse för att ta vara på sina medarbetares kompetens genom att erbjuda validering kock. Nu ges möjlighet för fler kommuner att delta i projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016.

Ta del av inbjudan (PDF-dokument, 347 kB)

Aktuellt