Projekt Hikikomori

Är tvärsektoriellt arbete bättre?

Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen fördelar och utmaningar med tvärsektoriellt arbete på en heldagsworkshop på Villa Belparc.

Tillsammans med projektets lärande utvärderare Ekan Management fick personalen från sektor utbildning, IFO, samt kultur och fritid fördjupa sig i frågor om tvärsektoriellt arbete. Några tydliga fördelar som lyftes fram utifrån projektets första år:
- en större arena för att identifiera ungdomar i behov av stöd
- möjligt att jobba med hela ungdomens kompetenser och behov
- kunskapsutbyte och kompetensöverföring
- flexibilitet och snabbhet i arbetet med ungdomen

Ett av målen med projekt Hikikomori är just att pröva en ny organisation med tvärsektoriell representation från IFO, utbildning samt kultur och fritid kring målgruppen och befintliga verksamheter som involverar dem. I augusti kommer Ekan Managements första delrapport som personal och styrgrupper kommer att jobba vidare med.

Deltagare från alla tre sektorer

Hittills har 50 ungdomar skrivits in i Hikikomori, målet är att jobba med ca 80 ungdomar åt gången. Ungdomarna identifieras främst via projektets fyra pilotskolor där vi jobbar mycket med år 9, samt via det Kommunala Aktivitetesansvaret (KAA), men även via fritidsgårdar och fältarbete i stadsdelarna, samt från samarbetspartners som till exempel Ungdomsmottagningar. Projektet pågår till och med augusti 2018.

Vad är Hikikomori?

Projekt Hikikomori stöttar unga 15-24 år att komma igång med studier eller arbete. Vi har två team i Göteborgs Stad: Hisingen (Lundby & Norra Hisingen) och Väster (Askim-Frölunda-Högsbo & Västra Göteborg). Båda teamen erbjuder individuellt anpassade insatser från pedagoger, socionomer, fritidsledare, rekryterare och arbetsförmedlare.

Hikikomori är ett treårigt arbetsmarknadsprojekt i Göteborgs Stad samfinansierat aveuropeiska socialfonden ESF, Arbetsförmedlingen Västra Frölunda. Arbetsförmedlingen Hisingen, och Validering Väst.

Läs mer på Hikikomoris hemsida

Vill du få fler uppdateringar om Hikikomori? Kontakta Jennifer Hankins om du vill få nyhetsbrev via e-post: jennifer.hankins@vastra.goteborg.se

Ta del av Nyhetsbrev 8 2016 (PDF-dokument, 514 kB)

Kontaktuppgifter

Felicia Yeh Nortoft
Projektledare/teamledare Väster
felicia.yeh.nortoft@lundby.goteborg.se
0739 - 10 23 21

Jennifer Hankins
Teamledare Hisingen/Kommunikatör
jennifer.hankins@vastra.goteborg.se
0722-12 88 01

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter