Pilotprojektet validering kock går framåt – nu finns även handledare utbildade!

Pilotprojektet ”Validering kock” går framåt. Fem kommuner i nätverket har utbildat egna yrkesbedömare och mer om det kan du läsa här. Med start under våren 2016 kommer yrkesbedömarna att genomföra valideringar främst i den egna organisationen men diskuterade samarbeten med grannkommuner finns också. I projektet erbjuds deltagande kommuner också att kostnadsfritt delta i en handledarutbildning. Den 7 mars 2016 genomfördes handledartbildningen med Gunilla Eek från Validering Väst som utbildare i Göteborgsregionens kommunalförbunds lokaler. Kockar och enhetschefer från alla fem deltagande kommuner utbildades i konsten att handleda.

Handledaren som en viktig pusselbit

Handledarrollen spelar en viktig roll inom pilotprojektet. Att arbetsplatsen har utbildade handledare inom kollegial handledning är av stor vikt då syftet med projektet är att koppla ihop validering med kompletterande lärande och handledning. I de fall där en kollega/nyanställd inom valideringsprojektet rekommenderas en kompletterande insats efter valideringens kartläggnings- och/eller bedömarfas ska kollegan nämligen kunna erbjudas detta med stöd av en utbildad handledare på arbetsplatsen. Handledarutbildningen kommer också till nytta vid annan handledning i arbetsplatsförlagt lärande.

Efter en givande dag med diskussioner om handledarrollen, vägen till yrkeskompetens, yrkesstolthet, motivation, feedback & feedforward, skillnaden mellan rollen som instruktör, coach eller mentor, den viktiga biten med dokumentation och sist men inte minst; konsten att lyssna, samtala och reflektera så kommer deltagarna att få varsitt intyg på sin handledarroll. Nu önskar vi stort lycka till med valideringarna ute i verksamheterna!

Varför vi gör detta?

Bristen på kockar som drivkraft!

I Västra Götaland saknas det kockar i de offentliga måltidsverksamheterna. Skolmatsakademin arrangerade en nätverksträff i november 2015 ”Framtidens kompetensförsörjning och kunskapsbehov i offentlig gastronomi”. Temat för dagen var validering. Validering Väst som är en stödstruktur för validering i Västra Götaland och UHR, hotell- och restaurangbranschens utbildningsråd hade en föredragning tillsammans under rubriken ”Validering enligt branschmodell något för verksamheterna?”. Tanken var att undersöka om validering, att kartlägga och bedöma någons praktiska handlag, kunde vara en väg att hitta duktiga kockar, både i egna organisationen och utifrån. Flera kommuner visade direkt sitt intresse vid nätverksträffen.

I ett samarbete med UHR ska under våren 2016 validering testas som en pilot i ansträngningen att höja statusen av kockyrket inom offentlig gastronomi och även statusen på bland annat skolmaten. Pilotprojektet ”Validering kock” samordnas av Validering Väst.

Aktuellt