Förslag om validering på remiss

Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det att lämna synpunkter på förslagen till regeringen.

Ta del av remissen på Validringsdelegationens hemsida

För er som remissinstanser, ta gärna kontakt med Validering Väst om ni vill diskutera något gällande remissen. Validering Väst ingår i Valideringsdelegationens expertgrupp.

Aktuellt