Kockvalidering enligt branschmodell - något för din verksamhet?

Hotell- och restaurangbranschens validering
Modellen för att validera och synliggöra yrkeskompetens i branschen har arbetats fram av
UHR ( Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger) och är nationellt godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Modellen lanserades hösten 2015 och omfattar fyra yrken: kock, servering, hotellreception och hotellkonferens. Det är bara validering som genomförs enligt UHR:s modell som accepteras av branschen och som kan leda till branschens Gesällbrev.

Valideringen genomförs
– utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Kompetenskraven uppdateras vid behov
– i en tydlig process med checklistor som är lätta att använda
– likvärdigt eftersom alla yrkesbedömare utbildas och arbetar med samma material och följer de instruktioner som ingår.

Varför validera med UHRs modell?
-ger en kvalitetssäkring av kompetensen hos personalen
-kan premiera duktiga medarbetare med gesällbrev och/eller intyg
-använda vid provanställning vid nyanställningar

För mer info om UHRs valideringsmodellen finns på http://uhr.nu/validering-hotell-och-restaurang/

Pilotprojektet "Kockvalidering"
Pilotprojektet som fokuserar på kockyrket presenterades vid Skolmatsalsakademiens nätverksträff 17 november. Vid detta tillfälle erbjöds medlemmarna att delta i piloten, fem kommuner anmälde sitt intresse direkt.

Är du intresserad av att delta i piloten, kontakta Gunilla Eek, Validering Väst gunilla.eek@valideringvast.se

Aktuellt