Snabbspår för hälso- och sjukvårdsyrken lanseras

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen ett snabbspår för de 21 reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena.

Se hela innehållet på Regeringskansliets webbplats

Aktuellt