Vård- och omsorgscollege.

Gemensamma riktlinjer för validering!

"Nationella riktlinjer för validering är klara och godkända av styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege. 2014 blir ett år av praktiska förberedelser. Nästa år ska de användas fullt ut i alla Vård- och omsorgscollege.

Det finns många olika modeller för validering inom vård och omsorg. Bedömningarna är olika beroende på var i landet man validerar. För att hitta en gemensam modell bildades en arbetsgrupp som arbetade fram nationella riktlinjer. Riktlinjerna är framtagna i samråd med personer som har stor erfarenhet av validering i regionala college och överensstämmer med Skolverkets sätt att se på validering.

Tanken med gemensamma riktlinjer är att de som validerar kurser på Vård- och omsorgsprogrammet ska bedömas lika. Innan valideringen börjar gör man en språkbedömning utifrån en europisk referensram för att ta reda på om eleven har språkliga förutsättningar för att validera mot kursmålen och klara utbildningen.

Den praktiska delen av validering bedöms av vårdlärare tillsammans med valideringshandledare med godkänd utbildning inom Vård- och omsorgscollege. Valideringen görs på annan arbetsplats än den egna. Alternativt kan valideringen göras på den egna arbetsplatsen om en valideringshandledare från annan arbetsplats kommer dit." Källa: Vård- och omsorgscollge hemsida, se nedan länk.

Läs mer om riktlinjerna

Aktuellt