En kartläggning av validering inom Vård och omsorg i kommunal regi i Västra Götaland

Validering Väst har varit i kontakt med samtliga 49 kommuner i Västra Götaland i denna kartläggning.

Syftet med En kartläggning av validering inom Vård och omsorg i kommunal regi i Västra Götaland är att få en bild av den validering som utförs inom området Vård och omsorg inom vuxenutbildningen i Västra Götalands 49 kommuner och för att få en uppfattning om vad som krävs för att validering ska kunna ökas i omfattning.

Följ nedanstående länk för att ta del av kartläggningen.

En kartläggning av validering inom Vård och omsorg i kommunal regi i Västra Götaland (PDF-dokument, 793 kB)

Aktuellt