Valideringstolk

Projekt Valideringstolk

Validering – ett av verktygen för att synliggöra din kompetens oavsett hur och var du lärt dig!

Om du vistats endast en kort tid i Sverige och ej behärskar svenska språket, krävs därför att samtalen tolkas.

Projekt Valideringstolk syftar till att öka chanserna för nyanlända personer med yrkesbakgrund att snabbare komma ut i arbetslivet, samtidigt erbjuds en breddad kompetens för tolkar som därigenom bättrar på sina möjligheter till försörjning genom fler tolk-uppdrag.

För att kunna genomföra rättssäker och neutral tolkning vid yrkesvalideringar krävs att tolken kan yrkesområdet tolkningen sker inom. Projektet "Valideringstolk" ger tolkarna möjlighet att förbereda sig inom olika yrkesområden genom att termer och annan information om olika yrkesområden finns på hemsidan www.valideringstolk.se .

Aktuellt