Unikt projekt

Fokus Framtid

På Göteborgs folkhögskola bedrivs ett unikt projekt där deltagare från hela världen studerar svenska på sfi-nivå samtidigt som de jobbar med meritportföljskonceptet. Kombinationen sfi och meritportfölj är lyckad då deltagarna läser de båda delarna integrerat vilket innebär att de får en bred bild av svenskt arbetsliv/arbetsmarknad och lär sig dessutom viktiga termer som används i de olika yrkesbranscherna. En del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där deltagaren gör praktik två dagar i veckan under 8 veckor. Tillsammans med våra coacher kartläggs kompetensen och arbetslivserfarenheten hos deltagarna för bästa möjliga matchning mellan deltagaren och arbetsgivaren.

Sagt av deltagarna:

"Det är bra att vi får studera många timmar i veckan. Då man lär sig bättre."

"Jag tycker mycket om skolan och att studera grammatiken och boken om arbete"

" Mitt mål är att bli busschaufför. Då måste jag läsa mycket och det är bra. I skolan gör vi många bra saker. Jag tror att jag kommer bli busschaufför."

Sfi

Deltagarna läser Sfi på C och D-nivå och följer därmed skolplanen som utfärdats av Skolverket. Under kursens gång får deltagarna möjlighet att göra nationella test på sin sfi-nivå. Efter avslutad kurs får deltagaren ett betyg eller ett intyg.

Meritportfölj

För att utveckla sin förståelse för och insikt om sin kompetens men även för att få kunskap om svenskt arbetsliv jobbar vi enligt en portfoliemetodik som Meritea har utvecklat, Meritportfölj. Meritportfölj är uppbyggt av olika moduler som stärker deltagarens förmåga att kommunicera sin egen kompetens men som även ger praktiskt information om arbetsliv, anställningsformer, CV, personligt brev och arbetsmarknad.

Tillsammans utgör dessa två, Sfi och Meritportfölj en heltidsutbildning som pågår under 10 månader. Under de sista två månaderna kommer deltagarna att göra praktik två dagar i veckan och fortsätta att studera svenska resterande tre dagar. Förhoppningen är att deltagaren vid kursens slut har fått förståelse för svenskt arbetsliv och dessutom har lagt upp en plan för sin egen framtid.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Folkhögskola, Biskopsgården, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen. Småföretagarföreningen på VÅrväderstorget, Göteborgs stad, SDN Västra Hisingen och GR Meritea.

Aktuellt