Arbetsförmedlingen satsar på informationsinsatser om validering

Arbetsförmedlingarna i Trollhättan, Borås och Skövde erbjuder medarbetare i respektive arbetsmarknadsområde, information och utbildning om validering. Syftet är att tydliggöra vad validering innebär och hur man genom validering kan underlätta/korta vägen till arbete.


GR Meritea informerar om validering för AF medarbetare i Trollhättan


För att Arbetsförmedlingen på ett effektivt sätt ska klara sitt matchningsuppdrag och
korta ledtiderna till arbete eller utbildning behövs tjänsten Validering som ett verktyg i förmedlingsarbetet. Validering förväntas bli aktuell främst i tre sammanhang;

  • För att dokumentera kompetens och därmed öka anställningsbarheten.
  • Som ett led inför kompletterande utbildning, i syfte att klarlägga kunskapsnivå, anpassa innehållet i utbildningen och/eller förkorta studietiden för individen.
  • För att definiera den validerades nuvarande kompetensnivå i anslutning till yrkesvägledning.

Möjlighet till validering finns inom ett stort antal yrkesområden som;

  • Vård och omsorg
  • Bygg och anläggning
  • Restaurang och storhushåll
  • Industriyrken (CNC och svets)
  • Yrkesförare
  • Elektriker (installationsel)

Aktuellt