2013

 • Nyhetsbrev 2013 en nationell struktur för validering

  Myndigheten för yrkeshögskolan informerar om arbetet med en nationell struktur för validering. Året som gått har varit händelserikt internationellt och på hemmaplan har validering fått ett tydligare ...

  Publicerat 17 december 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Projekt omstrukturering av arbetskraft inom förskolan

  Projektet Omstrukturering av arbetskraft inom förskolan genomfördes av Härryda kommun under perioden oktober 2011 - september 2013 med stöd från Europeiska socialfonden, programområde 1 (Kompetensförsörjning). ...

  Publicerat 10 december 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Handelns kompetenskartläggning - nya diplomerade användare

  I dagarna har 18 deltagare genomgått en diplomeringsutbildning i Handelns kompetenskartläggning. Genom utbildningen har deltagarna fått rätt att använda verktyget och metoder i sin verksamhet. Syftet ...

  Publicerat 06 november 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Validering Restaurang

  Sedan januari 2011 har UHR (hotell och restaurangbranschens gemensamma yrkesråd) tillsammans med samverkanspartners genomfört ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram en branschlegitim valideringsmodell ...

  Publicerat 25 oktober 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

 • Politik för tillväxt och jobb Budgetpropositionen för 2014

  18 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2014 till riksdagen. Validering lyfts fram under utgiftsområdena Arbetsmarknad, Integration och jämställdhet samt området Utbildning och ...

  Publicerat 18 september 2013 i kategorin Strategisk kompetensförsörjning

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3.