Validering Restaurang

Valideringsmetoder inom Restaurant och Storhushåll mot gymnasieskolans program
enl. "VUX12":

GR Meritea och Studium Restaurang&Bageri i Göteborg arbetar tillsammans för att förädla dokumentation och modeller för validering av gymnasieutbildningar inom Restaurantprogrammet.

GR Meritea och Studium Restaurang & Bageri ser det som ytterst viktigt att:

·         Valideringen håller hög kvalitet både idag och i framtiden.

·         Skapa förutsättningar för hög legitimitet av Valideringen.

·         Valideringen är långsiktigt hållbar och får ett brett geografiskt nyttjande.

·         Valideringen följer aktuella svenska och europeiska riktlinjer och kriterier.

Den gemensamma satsningen syftar till att säkerställa en systematisk och standardiserad validering.

Aktuellt