KOMPTEK avslutas

Det EU-finansierade projektet KOMPTEK kommer att avslutas efter genomförd mobiliseringsfas. Projektet beviljas inte medel för att gå vidare in i genomförandefasen. Motivering till beslutet är att projektet inte har en tillräcklig mängd deltagande företag inför en uppstart av genomförandet.

KOMPTEKS syfte

KOMPTEKs syfte var att synliggöra, ta tillvara och vidareutveckla kvinnor och mäns reella kompetens samt främja intern och extern rörlighet på arbetsmarknaden. För att bidra till detta skulle projektet ta fram och föra in branschgodkända processer och strukturer för validering av kompetens i tillverkningsindustrin i Västra Götalandsregionen.

Framtiden

Vi i projektteamet vill poängtera att vi trots detta beslut fortfarande ser ett starkt existensberättigande för projektet. Både individen, företaget, branschen och regionen gynnas på ett positivt sätt av den tänkta leveransen. Dock måste då projektet drivas i en annan ekonomisk form än som ett ESF-projekt.

Tack

För oss i projektteamet har det varit 4 intensiva månader; det har varit intressant, lärorikt, svettigt, roligt, många tvära kast och dessutom hann Meritea under vägens gång bli en del av GR. Vi känner oss nöjda med det arbete som utförts under mobiliseringsfasen och ser fram emot att resultatet förhoppningsvis kommer till nytta framöver om än i annan form.

Överenskommelse om gemensamma generella kompetenser för tillverkningsindustrin och validering av dessa kompetenser är en viktig faktor för en hållbar utveckling av industrin i Västra Götalandsregionen. Så behovet kvarstår och diskussionen fortsätter förhoppningsvis att föras!

Vi i projektteamet vill tacka styrgruppen för stöd och engagemang under mobiliseringsfasen!

Bästa hälsningar
KOMPTEK & GR Meritea

Catharina Svensson, Projektledare
Cathrine Gustavsson, Projektkoordinator
Johan Nordberg, Metodutvecklare
Lena Knutsson, Projektekonom
Ingmari Frimanson
Björn Dufva Hellsten
Gustav Höjer, Projektägare

Aktuellt