"Kvalitet i valideringsprocessen"

Kompetensutveckling för lärare som arbetar med bedömning i valideringsprocessen.

I samarbete med Borås Högskola erbjuder Meritea kursen "Kvalitet i valideringsprocessen". Kursen ges under hösten 2010 och ger 7,5 högskolepoäng.

Kursen innehåller förutom teoretisk bakgrund kring validering även moment som rör kvalitetssäkring, kommunikation och dokumentation i relation till validering. Bland föreläsarna finns Per Andersson, docent i pedagogik vid Linköpings universitet, Mia Lindberg, pedagogisk konsult, Anna Kahlson från Myndigheten för yrkeshögskolan och Sally Boyd, professor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet. Deltagarnas erfarenheter av arbete med validering utgör en utgångspunkt i kursen.

Kursen går under perioden 7 september till 14 december. Kurstillfällena är utlagda varannan tisdag klockan 09.00-16.00. Utbildningen genomförs i GR Utbildnings lokaler i Göteborg. Deltagarna förväntas att förutom kurstillfällena även arbeta med litteraturen, samt uppgifter såväl enskilt som i grupp. Studietakten uppfattas till ca 33% av heltidsstudier. Respektive arbetsgivare bekostar deltagarnas kurslitteratur.

Meritea står för kostnaden för utbildningen för deltagare från organisationer som Meritea samarbetar med. Andra organisationer har möjlighet att köpa utbildningsplatser i form av uppdragsutbildning.

En strävan är att ha en blandad grupp deltagare med skilda erfarenheter. Meritea kommer i urvalsprocessen främja denna fördelning.

Arbetsgivare i organisationer som Meritea samverkar med gör en intresseanmälan till Iwh Lauritsen på Meritea senast den 10 juni 2010, e-post iwh.lauritsen@meritea.se. Besked om vilka deltagare som erbjuds en plats lämnas i mitten av juni.

Arbetsgivare som inte har samverkan med Meritea kan kontakta Mattias Danielsson på Högskolan i Borås för en offert, mattias.danielsson@hb.se.

Frågor om kursen besvaras av kursansvarig Mattias Danielsson, mattias.danielsson@hb.se. alt tel 033-435 44 08 eller Iwh Lauritsen, iwh.lauritsen@meritea.se alt tel 031-335 53 02.

Aktuellt