Snabbare väg till arbete inom handel

Fler personer med annan bakgrund än svensk står utanför den ordinarie arbetsmarknaden trots kompetens och erfarenheter av branschen i fråga. Denna situation vill projektet bidra till att förändra. Projektet är en förprojektering som kommer att ligga till grund för ett större genomförandeprojekt.

Ladda ner dokumentet för att läsa mer om EU-projektet Tidig validering i handeln:
Snabbare väg till arbete inom handelsområdet (PDF-dokument, 1,7 MB)

Aktuellt