Länkar till information om validering

Valideringsdelegationen 2015-2019

http://www.valideringsdelegation.se/

Skolverket

Läs mer om validering inom skolväsendets vuxenutbildning som regleras i Skollagen 2010:800 kap.20. Validering kan genomföras inom vuxenutbildningens tre skolformer kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Validering vuxenutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Validering Väst har tagit fram ett utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens. Tillväxtverket beviljade 2013, via Västra Götalandsregionen, medel för ett projekt med syfte att ta fram stödmaterialet.

Ta del av hela rapporten med bifogade länkar.

Rapporten (PDF-dokument, 220 kB)

Bil 1. Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens (PDF-dokument, 495 kB)
Bil 2. Af återrapportering 2014 (PDF-dokument, 839 kB)
Bil 3. Quality model for validation in the Nordic countries. (PDF-dokument, 449 kB)
Bil 4. Validering inom vuxenutbildning (PDF-dokument, 479 kB)
Bil 5. Utvärdering validering enkät (PDF-dokument, 286 kB)


Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter