Länkar till information om validering

Valideringsdelegationen 2015-2019

http://www.valideringsdelegation.se/

Skolverket

Läs mer om validering inom skolväsendets vuxenutbildning som regleras i Skollagen 2010:800 kap.20. Validering kan genomföras inom vuxenutbildningens två skolformer kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Skolverket

Myndigheten för yrkeshögskolan

Aktuellt