Länkar till information om validering

Valideringsdelegationen 2015-2019

http://www.valideringsdelegation.se/

Skolverket

Läs mer om validering inom skolväsendets vuxenutbildning som regleras i Skollagen 2010:800 kap.20. Validering kan genomföras inom vuxenutbildningens två skolformer kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Skolverket

Myndigheten för yrkeshögskolan

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Validering Väst har tagit fram ett utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens. Tillväxtverket beviljade 2013, via Västra Götalandsregionen, medel för ett projekt med syfte att ta fram stödmaterialet.

Ta del av hela rapporten med bifogade länkar.

Rapporten (PDF-dokument, 220 kB)

Bil 1. Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens (PDF-dokument, 495 kB)
Bil 2. Af återrapportering 2014 (PDF-dokument, 839 kB)
Bil 3. Quality model for validation in the Nordic countries. (PDF-dokument, 449 kB)
Bil 4. Validering inom vuxenutbildning (PDF-dokument, 479 kB)
Bil 5. Utvärdering validering enkät (PDF-dokument, 286 kB)


Aktuellt