Validering Träarbetare Bygg

Validering inom byggsektorn är en effektiv metod för att korta vägen till arbete. I Västra Götalandsregionen finns mångårig erfarenhet kring byggvalidering. Följ nedanstående länk för att se hur validering inom Träarbetare bygg kan gå till.

Se film validering Träarbetare Bygg

Aktuellt