Validering Målare

Som målare behärskar man många olika moment. Alla moment som individen kan synliggörs och bedöms i valideringen. Hur detta kan gå till visas i filmen nedan.

Se filmen

Aktuellt