Validering inom Möbeltillverkning

Hur går validering till inom Trä- och möbelindustrin?

Klicka på länken för att se filmen

Möbeltillverkning

Trä- och möbelindustrin sysselsätter cirka 40 000 personer. Nyrekryteringsbehovet inom branschen är stort och växande. Bara i Västra Götalandsregionen, vårt upptagningsområde, behöver cirka 1 600 medarbetare nyrekryteras de närmaste 3 – 5 åren. Källa: http://www.tibro.se/ttc/

Aktuellt