Fokus Framtid

Sammanfattningsvis visar den här utvärderingen att metoden med att kombinera Meritportföljen med sfi på lägst C-nivå har varit lyckad.

Fokus Framtid är ett projekt som har drivits av Göteborgs folkhögskola från den 1 december 2012 till och med den 31 mars 2014 med regionutvecklingsstöd från VästraGötalandsregionen och statliga folkbildningsmedel. Samverkansparter är arbetsförmedlingen,stadsdelen Västra Hisingen i Göteborgs Stad och Validering Väst.....

Läs hela rapporten här (PDF-dokument, 335 kB)

Aktuellt