Pågående projekt och Goda exempel

Om YGGDRASIL

Yggdrasil är ett Interreg-projekt med 7 partners i Danmark, Norge och Sverige. Region Midtjylland i Danmark är Leadpartner.

Projektet startade 1 januari 2016 och pågår till och med 2018. Den totala budgeten är 2 961 106 euro.

Här finns Goda exempel om validering

Filmer som visar hur validering kan gå till berättat av personer som blivit validerade, rapporter om projekt som bidragit till synliggörande av individens kompetens etc.

Kontakta oss gärna om du har något gott exempel vi kan visa och delge andra.

.

Aktuellt