Filmer

Är du intresserad av hur validering av reell kompetens kan gå till? Här finns några korta filmer som visar exempel på validering inom olika områden. Validering utgår alltid från ett tydligt syfte. Det kan t.ex handla om att kunna förkorta och anpassa en utbildning utifrån individens förutsättningar.

Validering av reell kompetens består av kompetenskartläggning och kompetensbedömning. Kompetenskartläggningen är av utforskande karaktär med fokus på att identifiera individens kompetens. Kartläggningen kan t.ex. resultera i ett kartläggningsutlåtande som ger ledning för vidare beslut om studier eller vid jobbmatchning. Kompetensbedömningen har ett kontrollerande fokus där kompetensen värderas och får ett erkännande. Kompetensbedömningen kan leda till att betyg eller branschbevis utfärdas.

I filmerna visas exempel på hur både kartläggning och bedömning kan gå till. Klicka på nedanstående länkar för att se filmerna.

Valideringsprocessen

Träarbetare Bygg

Vård och omsorg

Målare

El

Maskinförare

Möbeltillverkning

Meritportfölj och validering

Aktuellt

 • Valideringsdelegationens delbetänkande

  Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. ...

 • Future Kitchen - Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll

  I framtiden kommer bristen på utbildad kökspersonal att bli mycket stor i Sverige. Uddevalla kommun deltar nu i ett pilotprojekt för att få nyanlända att satsa på utbildning och arbete inom storhushåll ...

 • Nationell standard för branschvalidering

  Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. ...

 • Projekt Hikikomori

  Är tvärsektoriellt arbete bättre? Projekt Hikikomori har sedan hösten 2015 jobbat tvärsektoriellt med ungdomar mellan 15-24 år som behöver stöd med utbildning eller arbete. Den 15 juni diskuterade personalen ...

 • Förslag om validering på remiss

  Förslagen i departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24) syftar till att öka tillgången till validering och att tydliggöra myndigheternas ansvar. Till och med den 3 november 2016 går det ...

 • Start för projekt "Validering kock Västra Götaland" hösten 2016

  Under våren 2016 har yrkesbedömare inom offentliga måltidsorganisationer i Västra Götaland genomfört valideringar utifrån UHRs Valideringsmodell Kock. Vid Skolmatsakademins nätverksträff 17 maj 2016 i ...

 • Fler nyheter